Zorska, A. (2012). Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 27-56. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.2