Szulczewski, G. (2012). Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 181-203. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.8