Jerszow, M. (2019). Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 77-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269