RUTECKA, J. Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, n. 4, p. 127-141, 29 lis. 2014.