ZORSKA, A. Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, n. 2, p. 27-56, 3 grudz. 2012.