SZULCZEWSKI, G. Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, n. 2, p. 181-203, 3 grudz. 2012.