JERSZOW, M. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, n. 2(38), p. 77-91, 1 grudz. 2019.