Zorska, Anna. 2012. „Narodowy System innowacyjności Jako Filar Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2 (grudzień), 27-56. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.2.