Szulczewski, Grzegorz. 2012. „Studium Przypadku Jako Metoda Nauczania Etyki Biznesu”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2 (grudzień), 181-203. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.8.