Jerszow, Maria. 2019. „Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków Pieczy zastępczej”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2(38) (grudzień), 77-91. https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269.