Rutecka, J. (2014) „Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 0(4), s. 127-141. doi: 10.33119/KKESSiP.2014.4.5.