Zorska, A. (2012) „Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 0(2), s. 27-56. doi: 10.33119/KKESSiP.2012.2.2.