Szulczewski, G. (2012) „Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 0(2), s. 181-203. doi: 10.33119/KKESSiP.2012.2.8.