Jerszow, M. (2019) „Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, (2(38), s. 77-91. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269 (Udostępniono: 24lipiec2021).