[1]
A. Zorska, „Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy”, kwes, nr 2, s. 27-56, grudz. 2012.