[1]
G. Szulczewski, „Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu”, kwes, nr 2, s. 181-203, grudz. 2012.