Rutecka, J. „Funkcjonowanie państwowych Funduszy Rezerwowych O Celu Emerytalnym Na przykładzie doświadczeń Norwegii”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 4, listopad 2014, s. 127-41, doi:10.33119/KKESSiP.2014.4.5.