Zorska, A. „Narodowy System innowacyjności Jako Filar Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2, grudzień 2012, s. 27-56, doi:10.33119/KKESSiP.2012.2.2.