Szulczewski, G. „Studium Przypadku Jako Metoda Nauczania Etyki Biznesu”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2, grudzień 2012, s. 181-03, doi:10.33119/KKESSiP.2012.2.8.