Jerszow, M. „Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków Pieczy zastępczej”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, nr 2(38), grudzień 2019, s. 77-91, https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269.