Szulczewski, Grzegorz. „Studium Przypadku Jako Metoda Nauczania Etyki Biznesu”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace0, no. 2 (grudzień 3, 2012): 181-203. Udostępniono październik 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/226.