Jerszow, Maria. „Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków Pieczy zastępczej”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, no. 2(38) (grudzień 1, 2019): 77-91. Udostępniono lipiec 24, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269.