Possibility of Knowledge Sharing Between the 'Old' and the 'New' Social Movements. Sociological Reflections Based on Qualitative Research in Silesia

Main Article Content

Sławomira Kamińska-Berezowska

Abstract

The paper presents similarities and differences in the perception of women's problems on the present Polish labour market by leaders of old and new social movements (i.e., trade unions and women's organisations respectively). Based on the qualitative research conducted in 2010-2011 in Silesia, the paper focuses on the issue of mutual perception of union leaders in trade industry and female leaders in women's organisations. It also analyses factors facilitating the integration of the both movements and their actual cooperation so far and emphasises the potential of their synergic cooperation.

Article Details

How to Cite
Kamińska-Berezowska, S. (2012). Possibility of Knowledge Sharing Between the ’Old’ and the ’New’ Social Movements. Sociological Reflections Based on Qualitative Research in Silesia. Warsaw Forum of Economic Sociology, 4(7), 109-132. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/481
Section
Articles

References

Babbie, E., (2003), Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Charmaz, K., (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Czapiński, J., (2009), Kapitał społeczny, in: Czapiński, J., Panek T., (ed.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitorowania Społecznego
Czarzasty, J., (2010), Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH
Chełstowska, A., (2009), Krótka historia aborcji, in: Czerwińska, A., Piotrowska, J., (ed.) 20 lat - 20 zmian. Raport Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009, Warszawa: Fundacja Feminoteka
Denzin, N., Lincoln K., Yvonna, S., (2009), Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Duch-Krzystoszek D., (1998) Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa: Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Erbel, J., (2008), Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe. Przemiana ruchu feministycznego w Polsce 2006-2007, "Kultura i Społeczeństwo" 2008
Fuszara, M., (2008), Dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych, in: M. Fuszara, Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa: Trio
Fuszara, M., (red.), (2002), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce (2005), Warszawa: Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Jashapara, A., (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa: PWE
Kamińska-Berezowska, S., (2010), Specyfika pracy zawodowej kobiet po dwudziestu latach polskiej transformacji w opinii działaczek Związku Zawodowego Kobiet w branży górniczej. Studium przypadku, in: Frąckowiak-Sochańska, M., Królikowska, S., (ed.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania - Interpretacje - Prognozy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Król, H., Ludwiczyński, A., (ed.), (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kvale, S., (2010), Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Lisowska, E., (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Malinowska, E., (2002), Feminizm europejski Demokracja parytetowa a polski ruch kobiecy Socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Mazur-Łuczak, J., (2010), Kobiety na rynku pracy, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Offe, C., (2005), Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, in: P. Sztompka (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wydawnictwo Znak
Ost, D., (2007), Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA
Ostrowski, P., (2009), Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
Reszke, I., (1991), Nierówności w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Warszawa: PAN IFiS
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2011), Warszawa: GUS
Ślęczka, K., (1999), Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice: Wydawnictwo "Książnica"
Titkow, A., (ed.) (2003), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., Budrowska, B., (eds.) (2004), Nieodpłatna praca kobiet mity, realia, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
Titkow, A., (2007), Tożsamość polskich kobiet ciągłość zmiana konteksty, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf [Accessed on: 31.08.2012]
http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/Biblioteka/Parytety [Accessed on: 31.08.2012]
http://www.solidarnosc.org.pl/sekretariat.bhiu/ [Accessed on: 2.08.2012]