Civic Dialogue in Poland Compared to Other European Union Member States

Main Article Content

Krzysztof Jasiecki

Abstract

In the invitation to the 'Europe-Poland-Dialogue' conference the organisers ask: Are we witnessing the end of a certain development stage and opening of the way to subsequent stages of dialogue advancement, its functioning and development in social realities? In this paper, the attempt to answer this question entails a description of three problems addressed by the sections below. The first section presents the differences between social and civic dialogue against the background of discussions taking place in the European Union and in Poland. The second section focuses on the evaluation of the condition of Polish civic dialogue past 1989. The third section considers social dialogue in Poland from the comparative perspective of political participation and political culture indicators of the Democracy Index. The paper ends with final remarks.

Article Details

How to Cite
Jasiecki, K. (2014). Civic Dialogue in Poland Compared to Other European Union Member States. Warsaw Forum of Economic Sociology, 5(10), 29-47. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/491
Section
Articles

References

    Bogacz-Wojtanowicz, E., Olech, A. eds., (2014), Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Społecznych
    Bohle, D., Greskovits, B., (2007), Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe, "West European Politics", 30 (3): 443-466
    Council of Ministers (2002), Zasady dialogu społecznego, Warszawa, 22.10.
    Debate (2014), Obywatelska partycypacja - migotanie idei?, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 2: 25-31
    Democracy Index, www.eiu.com
    Dzieniszewska-Naroska, K., Makowski, G., (2014), Dysfunkcje samorządu a zróżnicowanie ról społeczno-zawodowych radnych, in: Dzieniszewska-Naroska, K., Makowski, G. eds., Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, Warszawa: Stefan Batory Foundation: 55-88
    Górniak, K., (2014), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Spojrzenie postkolonialne, "Trzeci Sektor", 1(32): 17-29
    Held, D., (2006), Models of Democracy, Cambridge: Polity Press
    Jasiecki, K., (2013), Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
    Markowski, R., (2014), Demokratyczny audyt Polski 2014 - Streszczenie projektu. Warszawa: Centrum Studiów nad Demokrację SWPS, Konfederacja Lewiatan
    North, D.C., Thomas R.P., (1973), The Rise of the Western World, Cambridge: Cambridge University Press
    Ost, D., (2005), The Defeat of Solidarity. Anger and Politics in Postcommunist Europe, Ithaca: Cornel University Press
    Pietryka, A., (2012), Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka - perspektywa pozarządowa, Warszawa: Helsinki Foundation for Human Rights
    Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R., (1993), Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy, New Jersey: Princeton University Press
    Raciborski, J., (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
    Sartori, G., (1994), Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
    Saward, M., (2003), Democracy, Cambridge: Polity Press
    Schimanek, T., (2007), Dialog obywatelski. Polska 2007, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
    Szczegóła, L., (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa
    "The Economist" (2014), Orban the Unstoppable, September 27th- October 3rd
    Wiktorska-Święcka, A., (2013), Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce. Rada Działalności Pożytku Publicznego - 10 lat doświadczeń, Warszawa: MIPS
    Zalewski, D., (2014), Co widać w kryształowej kuli? Perspektywy rozwoju dialogu społecznego w Polsce, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 17-21