Biographical Experience of Work by Young Precarious Workers in Poland

Main Article Content

Agata Krasowska
Aleksandra Drabina-Różewicz

Abstract

Young workers are the category of people who experience precarity and precariousness the most. This article explores the work experiences of the young precarious workers as an important component of constructing their social identity. It focuses on the problems with sense of professional identity, biographical sense of work experiences and the processes of transition to adulthood in the context of insecure earnings and permanent uncertainty. It also deals with the lack of control over time and future life plans and the alienation of work. As a consequence of precariousness, young people need to cope with traps of uncertainty, poverty and helplessness. The article is based on the analysis of biographical interviews with young people aged 18-30 years old in low-paid temporary jobs, low paid open-ended contracts, traineeships and the unemployed. The whole collection contains 70 interviews. The article focuses on ten cases which represent more general properties of work experiences. The analysis enables us to address emerging questions concerning the relationships between constructing biography and the experience of work and to formulate tentative conclusions from the ongoing research.

Article Details

How to Cite
Krasowska, A., & Drabina-Różewicz, A. (2017). Biographical Experience of Work by Young Precarious Workers in Poland. Warsaw Forum of Economic Sociology, 8(15), 33–50. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/538
Section
Articles

References

Bauman, Z. (2000), Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press.
Badura, G. (2013), 'Alfreda Schutza deskryptywna fenomenologia życia w świecie', Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, series: Organizacja i Zarządzanie: 65(1897): 7-15.
Beck, U. (1992), Risk Society. Towards a New Modernity, trans. by M. Ritter, London: Sage.
Butler, J. (2004) Precarious life. The Power of mourning and violence. London, New York: Verso.
Castells M. (2004), The Power of Identity, Malden: Blackwell.
Domański H. (1996), 'Problematyka zawodu w socjologii', Nauka i Szkolnictwo Wyższe 7: 5-19.
Drozdowski R., & Matczak P., (2004), Samozatrudnienie. Analiza wyników badań, Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji. https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/ pdf/samozatrudnienie.pdf [access 6.12.2017]
Domański, H. (2015), Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Domecka, M. (2010), 'Konstrukcja kariery, konstrukcja biografii, konstrukcja siebie. Narracje autobiograficzne ludzi biznesu', in: Konecki, K., Kacperczyk, A. (eds.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 197-215.
Gdula, M. (2014), 'Klasa średnia i doświadczenie elastyczności', Polityka Społeczna 5/6: 40-45.
Glaser, B. (1978), Theoretical Sensitivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley: Sociology Press.
Gray, J. (1998), False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London: Granta, in: Domański, H. (2015), Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Israel, J. (1971), Alienation, Boston, MA: Allyn&Bacon.
Kozek, W. (2014), Rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Krasowska, A. (2015), 'Biographical Boundaries of Work', Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism' Mrozowicki, A., Kolasinska, E., Róg-Ilnicka, J. (eds.), Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego: 189-198.
Lorey, I. (2015), State of insecurity. Government of the precarious, London: Verso.
Malewska-Szalygin, A., (2005), 'Zarys tradycji stosowania pojęcia "wiedza potoczna"', Etnografia Polska, t. XXXIX, z. 1-2: 51-63.
Marody, M. (2015), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Mrozowicki, A. (2016), 'Normalisation of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland', Przegląd Socjologii Jakościowej, Kaźmierska, K. (ed.), XII (2): 94-113.
Niezgoda, M. (2014), 'Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna', in: Młodzież w społeczeństwie ryzyka, P. Długosz, M. Niezgoda, S. Solecki (eds.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
Rąb, L. (2016), Prekariat i prekaryzacja pracy w epoce globalizacji, 'Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej', Sera: Organizacja i Zarządzanie z. 92(1955): 269-276.
Rek-Woźniak, M., (2016), Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej, Łódź.
Schaff, A. (1999), Alienacja jako zjawisko społeczne, Warszawa: Książka i Wiedza.
Schutze, F. (1983), 'Biographieforschung und narratives Interview', Neue Praxis 3: 283-293.
Schutz, A. (1953), 'Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action', Philosophy and Phenomenological Research 14: 1-38.
Schutz, A. (1954), 'Concept and Theory Formation in the Social Sciences', The Journal of Philosophy 9(51): 257-273.
Sennett, R. (1998), The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton.
Slany, K., Socjo-demograficzne aspekty 'syndromu opóźniania' i jego konsekwencje dla polityki społecznej, 'Roczniki Socjologii Rodziny' 17: 13-25.
Szarfenberg, R. (2016), Prekarność, prekaryjność, prekariat - krótkie wprowadzenie, http:// rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [access 6.12.2017].
Standing, G. (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, London: Bloomsbury.
Strzelecki, J. (2012), Postfordowska narracja o pracy i jej klasowe odmiany, w: Style życia i porządek klasowy w Polsce, Gdula, M., Sadura, P. (eds.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sholar: 87-116.
Wysocka, E. (2013), Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia - współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, "Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik"