Nationality of Poland's Exports

Main Article Content

Elżbieta Czarny
Katarzyna Śledziewska

Abstract

ln this paper, we analyse the materiał structure of Polands exports of goods to the European Union and to the United States. In a general presentation of Polish exports, we aggregate all other trade partners than the EU and the U.S. to the 'Rest of the World' (RoW). We use descriptive statistics to check whatgoods are subject to export from Poland. We analyse data on various levels of aggregation. We prove that Polish exports aggregated to the CN sections and HS2 product groups to both destinations seem to be of higher technological advancement than export disaggregated to the HS6 product classification. On the higher level of aggregation, the material structure of Polands exports to the EU and the U.S. look more similar than those analysed on the more disaggregated level. We look at the material structures of exports to both partners from the point of view of the producers as well. We study Poland's exports of goods to the EU and the U.S. based on the HS6 classification and analyse the leading producers of the most important goods in sales to both partners. We show that most of them are affiliates of the foreign companies.

Article Details

How to Cite
Czarny, E., & Śledziewska, K. (2017). Nationality of Poland’s Exports. Warsaw Forum of Economic Sociology, 8(16), 87-108. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/549
Section
Articles

References

Czarny, E., Folfas, P. (2016), 'Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP', in: Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (eds.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Czarny, E., Śledziewska, K. (2017), 'To what extend are exports from Poland Polish?', in: Three Anniversaries of the European Union, E. Czarny, P. Folfas (eds.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Czarny, E., Śledziewska, K. (2016a), Lokomotywy polskiego eksportu a TTIP, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
Czarny, E., Śledziewska, K. (2016b), Reaktory jądrowe, kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne, czy ich części - jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
Czarny, E., Śledziewska, K. (2015), 'Zmiany w polskim handlu z zagranicą po dziesięciu latach członkostwa w UE', in: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie wyzwania integracji i rozwoju, E. Molendowski, A. Mroczek (eds.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Dunning, J.H. (1996), 'The geographical sources of the competitiveness of firms: Some Results of a New Survey', University of Reading Discussion Paper 218
Bankier, www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje (15.08.2016).
Brzozowski A., Polska światową potęgą w produkcji telewizorów, http://www.wnp.pl/ wiadomosci/polska-swiatowa-potega-w-produkcjitelewizorow,25309.html (accessed 10.07.2016)
Evertiq, http://evertiq.pl/news/16439 z dn. 8.03.2016 (accessed 22.07.2016)
Stefaniak, P., Na jaki pułap może wznieść się polski przemysł lotniczy?, http://www.wnp.pl/ artykuly/na-jaki-pulap-moze-wzniesc-sie-polski-przemysl lotniczy,209080_0_0_2_0. html (accessed 20.03.2016)
WITS (COMTRADE database), http://wits.worldbank.org/_(accessed 20.01.2016)