Kwartalnik „Kondycja Gospodarstw Domowych” wydawany jest od 1990. Czasopismo powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem są odpowiedzi reprezentatywnej próby respondentów wypełniających test konsumencki. Od numeru 90 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Nr 125 (2023): Kondycja Gospodarstw Domowych

Wyświetl wszystkie wydania