Kwartalnik „Kondycja Gospodarstw Domowych” wydawany jest od 1990. Czasopismo powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem są odpowiedzi reprezentatywnej próby respondentów wypełniających test konsumencki. Od numeru 90 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Nr 124 (2023): Kondycja gospodarstw domowych

Wyświetl wszystkie numery