Kwartalnik „Koniunktura w handlu”, wydawany jest od 1993 r., Czasopismo powstaje na podstawie wyników, którego źródłem informacji są odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw handlowych. Od numeru 86 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.