Miesięcznik „Koniunktura w Przemyśle”, wydawany jest od października 1993. Czasopismo powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem informacji są odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw przemysłowych. Od numeru 319 miesięcznik ukazuje się w wersji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE /miesięcznik/ (ISSN 2392-3687)