Miesięcznik „Koniunktura w przemyśle”, wydawany jest przez Instytut Rozwoju Gospodarczego od 1993 roku. Powstaje w oparciu o wyniki badań ankietowych, prowadzonych metodą testu w cyklu miesięcznym. Głównym źródłem informacji są opinie przedsiębiorstw przemysłowych.

Od numeru 319 miesięcznik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Opublikowane: 2019-01-31

Koniunktura w przemyśle - Styczeń 2019

Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

1-32