W marcu 2015 roku wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zwiększył swoją wartość w stosunku do lutego o 5,8 pkt. Obecna wartość wskaźnika, +3,2 pkt., jest wyższa od wartości sprzed roku o 1,9 pkt. W sektorze prywatnym wartość wskaźnika koniunktury zwiększyła się w ciągu miesiąca o 5,5 pkt., do poziomu +3,1 pkt. Jest to wartość wyższa niż przed rokiem o1,1 pkt. Wartość wskaźnika w sektorze publicznym jest taka sama, +3,1 pkt. W ciągu miesiąca wskaźnik zwiększył swoją wartość o 9,5 pkt., a w ciągu roku o 11 pkt. (fragment tekstu)

Opublikowane: 2015-03-31