W maju 2015 roku wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszył się w stosunku do kwietnia o 2,4 pkt. Obecna wartość wskaźnika, -0,6 pkt., jest niższa od wartości sprzed roku o 1,8 pkt. Wskaźnik koniunktury dla sektora prywatnego obniżył się w ciągu miesiąca o 2,2 pkt., do poziomu -0,9 pkt. Jest to wartość niższa niż przed rokiem o 2,1 pkt. Wskaźnik koniunktury dla sektora publicznego spadł o 5,7 pkt. i wynosi +0,6 pkt. W skali roku zanotowano wzrost wskaźnika o 0,6 pkt. (fragment tekstu)

Opublikowane: 2015-05-31