W kwietniu 2015 roku wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszył swoją wartość w stosunku do marca o 1,4 pkt. Obecna wartość wskaźnika, +1,8 pkt., jest również niższa od wartości sprzed roku, o 3,0 pkt. W sektorze prywatnym wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 1,8 pkt., do poziomu +1,3 pkt. Jest to wartość niższa niż przed rokiem o 4,9 pkt. Wartość wskaźnika w sektorze publicznym zwiększyła się o 3,2 pkt. i wynosi +6,3 pkt. W ciągu roku wartość wskaźnika zwiększyła się o 19,2 pkt. (fragment tekstu)

Opublikowane: 2015-04-30