Healthcare public funding efficiency as exemplified by hospitals in Polish regions

Main Article Content

Ewa Agnieszka Kosycarz
Monika Małgorzata Dędys
Maria Małgorzata Ekes

Abstract

The aim of this study is to evaluate and compare the financial and managerial efficiency of healthcare inpatient systems in one country. The research question is: What factors give rise to efficiency variations within the regional healthcare system (hospitals)?
A two-step approach proposed by Simar and Wilson has been applied. The first step applies the Data Envelopment Analysis to estimate the unit (i.e., a Polish region in our research) efficiency scores, which is followed by truncated regression with double bootstrapping to examine the impact of uncontrolled variables on efficiency scores.
The efficiency scores obtained in 16 regions from the output-oriented model with non-increasing returns to scale indicate a full effectiveness of five regions. The DEA scores of the other regions exceed the value of 0.8 and do not differ significantly.
The bootstrap-corrected DEA scores do not considerably change the efficiency assessment. The direction of the impact of the ‘percentage of people above 65 years of age’ variable and the ‘growth rate of total liabilities on efficiency’ variable is opposite to that observed for the ‘average salary’ variable.
The results obtained suggest that the regional healthcare system efficiency can be affected by the ageing population, pay pressure, and liabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kosycarz, E. A., Dędys, M. M., & Ekes, M. M. (2022). Healthcare public funding efficiency as exemplified by hospitals in Polish regions. Journal of Management and Financial Sciences, (45), 49-65. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2973
Section
Articles

References

1. Afonso, A. St., Aubyn, M. (2011). Assessing health efficiency across countries with a two-step and bootstrap analysis. Applied Economics Letters [Preprint]. doi:10.1080/13504851.2010.541149
2. Aletras, V. et al. (2007). The short-term effect on technical and scale efficiency of establishing regional health systems and general management in Greek NHS hospitals. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2007.01.008
3. Amado, C. A., da E. F., Santos, S. P. dos (2009). Challenges for performance assessment and improvement in primary health care: The case of the Portuguese health centres. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2008.11.008
4. Besstremyannaya, G. (2013). The impact of Japanese hospital financing reform on hospital efficiency: A difference-in-difference approach. Japanese Economic Review [Preprint]. doi:10.1111/j.1468-5876.2012.00585.x
5. Carrillo, M., Jorge, J. M. (2017), DEA-Like Efficiency Ranking of Regional Health Systems in Spain. Social Indicators Research [Preprint]. doi:10.1007/s11205-016-1398‑y
6. Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research [Preprint]. doi:10.1016/0377-2217 (78) 90138-8
7. Chowdhury, H., Zelenyuk, V. (2016). Performance of hospital services in Ontario: DEA with truncated regression approach. Omega (United Kingdom) [Preprint]. doi:10.1016/jomega.2015.10.007
8. Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Springer US.
9. Czerw, A., Partyka, O., Pajewska, M. (2020). Adekwatność i efektywność udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych. Raport końcowy. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
10. European Commission (n.d). Retrieved from: https://ec.europa.eu (accessed: 1 April 2019).
11. Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120 (3), pp. 253–290. doi:10.2307/2343100
12. Ferrier, G. D., Rosko, M. D., Valdmanis, V. G. (2006). Analysis of uncompensated hospital care using a DEA model of output congestion. Health Care Management Science, 9 (2), pp. 181–188. doi:http://dx.doi.org.ezproxy.is.ed.ac.uk/10.1007/s10729-006-7665-8
13. Finansowanie Opieki Zdrowotnej Pracowników (2018). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
14. Główny Urząd Statystyczny (2018) Health care in households in 2016. Warszawa: GUS.
15. Główny Urząd Statystyczny (2019a) Health and health care in 2017. Warszawa: GUS.
16. Główny Urząd Statystyczny (2019b) Knowledge Database Health and Health Care. Retrieved from: Knowledge Database Health and Health Care. Warszawa: GUS.
17. Główny Urzad Statystyczny (2019) No Title, Data source. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane
18. Gouveia, M. C. et al. (2016). An application of value-based DEA to identify the best practices in primary health care. OR Spectrum [Preprint]. doi:10.1007/s00291-015-0407‑x
19. Hadad, S., Hadad, Y., Simon-Tuval, T. (2013). Determinants of healthcare system’s efficiency in OECD countries. European Journal of Health Economics [Preprint]. doi:10.1007/s10198-011-0366-3
20. Halkos, G. E., Tzeremes, N. G. (2011). A conditional nonparametric analysis for measuring the efficiency of regional public healthcare delivery: An application to Greek prefectures. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2010.10.021
21. Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
22. Herwartz, H., Schley, K. (2018). Improving health care service provision by adapting to regional diversity: An efficiency analysis for the case of Germany. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2018.01.004
23. Hollingsworth, B. (2003). Non-parametric and parametric applications measuring efficiency in health care. Health Care Management Science [Preprint]. doi:10.1023/A:1026255523228
24. Hollingsworth, B., Dawson, P. J., Maniadakis, N. (1999). Efficiency measurement of health care: A review of non-parametric methods and applications. Health Care Management Science [Preprint]. doi:10.1023/A:1019087828488
25. Hollingsworth, B., Wildman, J. (2002). Efficiency and Cross Efficiency Measures: A Validation Using OECD Data. 132.
26. Hu, Hsin Hui, Qi, Q., Yang, C. H. (2012). Analysis of hospital technical efficiency in China: Effect of health insurance reform. China Economic Review [Preprint]. doi:10.1016/j.chieco.2012.04.008
27. Hu, H. H., Qi, Q., Yang, C. H. (2012). Evaluation of China’s regional hospital efficiency: DEA approach with undesirable output. Journal of the Operational Research Society [Preprint]. doi:10.1057/jors.2011.77
28. Ippoliti, R., Falavigna, G. (2012). Efficiency of the medical care industry: Evidence from the Italian regional system. European Journal of Operational Research [Preprint]. doi:10.1016/j.ejor.2011.10.010
29. Jewczak, M., Zoltaczek, A. (2011). Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999–2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych. Problemy Zarzadzania, 3/2011 (33).
30. Kaya Samut, P., Cafrı, R. (2016). Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit. Social Indicators Research [Preprint]. doi:10.1007/s11205-015-1094-3
31. Kocisova, K., Gavurova, B., Behun, M. (2019). The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA 1. Ekonomicky Casopis, 67 (4), pp. 367–387.
32. Kontodimopoulos, N., Nanos, P., Niakas, D. (2006). Balancing efficiency of health services and equity of access in remote areas in Greece. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2005.04.006
33. Kujawska, J. (2013a). Efektywność zmian finansowania szpitali. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Preprint]. doi:10.15611/pn.2013.319.13
34. Kujawska, J. (2013b). Wykorzystanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności opieki szpitalnej w Polsce. Studia Ekonomiczne. Retrieved from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ab9553af-5f59-4355‑b27b-9b7f2575853b
35. Mancuso, P., Valdmanis, V. G. (2016). Care Appropriateness and Health Productivity Evolution: A Non-Parametric Analysis of the Italian Regional Health Systems. Applied Health Economics and Health Policy [Preprint]. doi:10.1007/s40258-016-0257‑y
36. Ministry of Finance (2012). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. z 2012 r., poz. 739Ministry of Health (2019a). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 402.
37. Ministry of Health (2019b). Zadłużenie SPZOZ. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz (accessed: 8 April 2019).
38. Misiąg, W., Tomalak, M. (2010). Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej. Retrieved from: http://sai.up.podlasie.pl/GetFile.aspx?reportId=781
39. Mousa, W., Aldehayyat, J. S. (2018). Regional efficiency of healthcare services in Saudi Arabia. Middle East Development Journal [Preprint]. doi:10.1080/17938120.2018.1443607
40. Najwyższa Izba Kontroli (2018). Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku. Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/055/
41. Narodowy Fundusz Zdrowia (2017). Projekt planu finansowego na 2018 rok z dnia 27 czerwca 2017 r. Retrieved from: https://www.lubelskie.pl/file/2017/10/Za%C5%82.-nr-9.-Plan-2018‑nfz.pdf
42. Narodowy Fundusz Zdrowia (2018). Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego narodowego funduszu zdrowia na 2017 rok. Retrieved from: http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/284/6457/1/zal._do_uchwaly_nr_14_-roczne_sprawozdanie_z_wykonania_planu_finansowego_nfz_na_2017_r..pdf
43. Ni Luasa, S., Dineen, D., Zieba, M. (2018). Technical and scale efficiency in public and private Irish nursing homes – a bootstrap DEA approach. Health Care Management Science [Preprint]. doi:10.1007/s10729-016-9389-8
44. De Nicola, A. et al. (2014). Healthcare reform in Italy: An analysis of efficiency based on nonparametric methods. International Journal of Health Planning and Management [Preprint]. doi:10.1002/hpm.2183
45. Nojszewska, E. (2015). Ekonomiczna analiza efektywności szpitali. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2 (2/2015).
46. Ozcan, Y. A. (2008). Health Care Benchmarking and performance evaluation, International Series in operations reserach & management science. doi:10.1007/978-0-387-75448-2
47. Pelone, F. et al. (2012). The measurement of relative efficiency of general practice and the implications for policy makers. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2012.05.005
48. Polyzos, N. et al. (2013). Reforming reimbursement of public hospitals in Greece during the economic crisis: Implementation of a DRG system. Health Policy [Preprint]. doi:10.1016/j.healthpol.2012.09.011
49. Ramírez-Valdivia, M. T., Maturana, S., Salvo-Garrido, S. (2011). A Multiple Stage Approach for Performance Improvement of Primary Healthcare Practice. Journal of Medical Systems, 35 (5), pp. 1015–1028. doi:10.1007/s10916-010-9438-7
50. Rzeczpospolita (2019, Jan 24). Województwa chcą sprawiedliwszego finansowania z NFZ.Retrieved from: https://www.rp.pl/zadania/art9478631‑wojewodztwa-chca-sprawiedliwszegofinansowania-z-nfz (accessed: 22 February 2022).
51. Simar, L., Wilson, P. W. (2002). Non-parametric tests of returns to scale. European Journal of Operational Research [Preprint]. doi:10.1016/S0377-2217(01)00167-9
52. Simar, L., Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. Journal of Econometrics [Preprint]. doi:10.1016/j.jeconom.2005.07.009
53. Simar, L., Wilson, P. W. (2011). Inference by the m out of n bootstrap in nonparametric frontier models. Journal of Productivity Analysis [Preprint]. doi:10.1007/s11123-010-0200-4
54. Stefko, R., Gavurova, B., Kocisova, K. (2018). Healthcare efficiency assessment using DEA analysis in the Slovak Republic. Health Economics Review [Preprint]. doi:10.1186/s13561-018-0191-9
55. Susmarski, S. (2016). Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 50 (4 (2016)). doi:http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.467
56. Susmarski, S. (2018). Ocena adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez oddziały wojewódzkie NFZ. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Preprint]. doi:10.15611/pn.2018.532.32
57. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2016).
58. Węgrzyn, M. (2015). Wpływ algorytmu podziału środków finansowych na możliwość realizacji zadań wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 410.
59. Yang, C. C. (2017). Measuring health indicators and allocating health resources: a DEA-based approach. Health Care Management Science [Preprint]. doi:10.1007/s10729-016-9358-2