Business location decision: the behavioural aspect in empirical research

Main Article Content

Wojciech Sabat
Tomasz Pilewicz
https://orcid.org/0000-0002-3199-9959

Abstract

The behavioural location theory helps to understand business location decisions which are not explained in the perfect rationality paradigm. In this article, we survey empirical research on business location decisions which include the behavioural aspect. We conclude that entrepreneurs appear to be biased towards choosing locations in their place of residence and are reluctant to make complicated location analysis. We also indicate the research gap – a lack of research on the impact of heuristics on location decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sabat, W., & Pilewicz, T. (2019). Business location decision: the behavioural aspect in empirical research. Journal of Management and Financial Sciences, (37), 99-109. https://doi.org/10.33119/JMFS.2019.37.6
Section
Articles

References

1. Berg, N. (2014). Success fromsatisficing and imitation: Entrepreneurs’ location choice and
implications of heuristics for local economic development. Journal of Business Research,
Vol. 67, pp. 1700–1709.
2. Buckley, P. J., Devinney, T., Louviere, J. (2007). Do managers behave the way theory suggests?
A choice-theoretic examination of foreign direct investment location decision-making. Journal
of International Business Studies, Vol. 38, Iss. 7, pp. 1069–1094.
3. Dahl, M. S., Sorenson, O. (2012). Home Sweet Home: Entrepreneurs’ Location Choices and
the Performance of Their Ventures. Management Science, Vol. 58, Iss. 6, pp. 1059–1071.
4. Gigerenzer, G. (1997). Bounded rationality: Models of fast and frugal inference. Swiss Journal
of Economics and Statistics, No. 2, pp. 1–14.
5. Gigerenzer, G. (2008). Why heuristics work? Perspectives on Psychological Science, No. 1,
pp. 20–29.
6. Godlewska-Majkowska, H. (2016). Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych
w małych przedsiębiorstwach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, Vol. 30, Iss. 1.
7. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej; Difin:
Warszawa.
8. Godłów-Łegiędź, J. (2013). Ekonomia behawioralna. Od koncepcji racjonalności do wizji
ustroju ekonomicznego. Ekonomia, Vol. 4 (25), pp. 24–41.
9. Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B. (1995). Weiche Standortfaktoren. Kohlhammer,
after: Godlewska-Majkowska, H. (2015). Produkcja przemysłowa. [In:] Geografia ekonomiczna.
K. Kuciński (Ed.). Warszawa: Wolter Kluwers, p. 267.
10. Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science,
New Series, Vol. 185, No. 4157, pp. 1124–1131.
11. Klepczarek, E. (2012). Dualistyczny model poznawczy heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa
Tversky’ego. Gospodarka w Praktyce i Teorii, No, 2 (31), pp. 57–75.
12. Kuczyńska, E., Ziółkowski, J. (2012). Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem
metody wyważonego środka ciężkości — studium przypadku. Biuletyn WAT,
Vol. 61, Iss. 3.
13. Resmer, A. (2015). Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce, Ph. D. Thesis,
Politechnika Gdańska.
14. Simon, H. A. (1995). Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics,
Vol. 69, Iss. 1, pp. 99–118.
15. Martyniuk, O. (2016). Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych
i mikroprzedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Vol. 79, Iss. 1, pp. 419–429.
16. Martyniuk, O., Gierusz, A. (2016). Location behavior of family firms – evidence of Poland.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, Iss. 6, pp. 283–295.
17. Pred, A. (1967). Behavior and Location: Foundations for a Geographic and Dynamic Location
Theory. The Royal University of Lund, Department of Geography Studies in Geography Ser.
B (Human Geography), Part I.
18. Resmer, A. (2015). Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce, Ph. D. Thesis,
Politechnika Gdańska.
19. Stam, E. (2007). Why Butterflies Don’t Leave: Locational Behavior of Entrepreneurial Firms.
Economic Geography, Vol. 83, Iss. 1, pp. 27–50.
20. Wieloński, A. (2007). Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
21. Wierzbicka, W. (2015). Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Vol. 6, Iss. 106.
22. Zieliński, K. (2012). Podejmowania decyzji w świetle behawioralnej ekonomii finansowej.
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, Vol. 31, pp. 124–139.