Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2023 PL Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sławomir Dudek
Grzegorz Konat

Abstrakt

Drugi kwartał 2023 r. jest kolejnym, w którym wartość wskaźnika IRGKGD wzrosła. Tym razem o 6,4 pkt, do poziomu -24,9 pkt, o 8,1 pkt wyższego od wartości z analogicznego okresu poprzedniego roku i najwyższego od III kwartału 2021 r., kiedy to IRGKGD osiągnął wysokość -16,6 pkt. Mamy zatem do czynienia z kontynuacją zapoczątkowanej w I kwartale 2023 r. tendencji ku poprawie nastrojów gospodarstw domowych – w pierwszym półroczu br. wartość wskaźnika IRGKGD wzrosła łącznie aż o 18,7 pkt. Co istotne, w II kwartale 2023 r., tak jak w poprzednim, zwiększyły się wartości wszystkich czterech składowych IRGKGD. Coraz więcej wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z odwróceniem się spadkowej tendencji z 2022 r. – gospodarstwa domowe nie przewidują już pogorszenia się koniunktury gospodarczej. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dudek, S., & Konat, G. (2023). Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2023 PL. Kondycja Gospodarstw Domowych, (123), 1-26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KGD/article/view/4091
Dział
Artykuły