Kwartalnik „Koniunktura w budownictwie” wydawany jest od 1993 r. Czasopismo powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem informacji są odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw budowlanych. Od numeru 87 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.