Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rozwoju Gospodarczego
ul. Madalińskiego 6/8, lokal 1
02-513 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Krypa
Telefon 22 564 9417

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Telefon 22 564 9517