Koniunktura w przemyśle - Styczeń 2019
Nr 364 (2019)

Miesięcznik „Koniunktura w przemyśle”, wydawany jest przez Instytut Rozwoju Gospodarczego od 1993 roku. Powstaje w oparciu o wyniki badań ankietowych, prowadzonych metodą testu w cyklu miesięcznym. Głównym źródłem informacji są opinie przedsiębiorstw przemysłowych.


Od numeru 319 miesięcznik ukazuje się w wersji elektronicznej.