„Koniunktura w Rolnictwie” - kwartalnik prezentujący stan koniunktury w rolnictwie, ukazuje się od 1992 r.  Raport powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem jest ankieta wysyłana do ODR. Od numeru 107 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.