"Koniunktura w Rolnictwie” - kwartalnik prezentujący stan koniunktury w rolnictwie, ukazuje się od 1992 r. Raport powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem jest ankieta wysyłana do ODR. Od numeru 107 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Nr 142 (2024): Koniunktura w rolnictwie: I kwartał 2024

Wyświetl wszystkie wydania