"Koniunktura w Rolnictwie” - kwartalnik prezentujący stan koniunktury w rolnictwie, ukazuje się od 1992 r. Raport powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem jest ankieta wysyłana do ODR. Od numeru 107 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Nr 141 (2023): Koniunktura w rolnictwie: IV kwartał 2023

Wyświetl wszystkie wydania