"Koniunktura w Rolnictwie” - kwartalnik prezentujący stan koniunktury w rolnictwie, ukazuje się od 1992 r. Raport powstaje na podstawie wyników badania, którego źródłem jest ankieta wysyłana do ODR. Od numeru 107 kwartalnik ukazuje się w wersji elektronicznej.

Nr 139 (2023): Koniunktura w rolnictwie. II kwartał 2023

Wyświetl wszystkie numery