Koniunktura w rolnictwie : II kwartał 2023 Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Konrad Walczyk
Piotr Szajner

Abstrakt

Od trzech kwartałów pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie. W II kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) obniżyła się – w porównaniu z I kwartałem br. – o 3,2 pkt, do wysokości -26,3 pkt, najniższej, jaką odnotowano w ciągu ostatnich 14 lat. Spadek wartości wskaźnika wynika zarówno z pogorszenia się nastrojów rolników – wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych wskaźnika IRGAGR zmniejszyła się o 5,8 pkt (do wysokości -22,5 pkt) w ciągu kwartału – jak i zmniejszenia się przychodów gospodarstw rolnych – wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, drugiej składowej, obniżyła się o 1,9 pkt (do -28,2 pkt). Wartość IRGAGR jest obecnie o 2,6 pkt niższa niż rok temu. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Walczyk, K., & Szajner, P. (2023). Koniunktura w rolnictwie : II kwartał 2023: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Rolnictwie, (139), 1–50. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwR/article/view/3529
Dział
Artykuły