• prof. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor naczelny
 • prof. Agnieszka Sopińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – zastępca redaktora naczelnego
 • prof. Sylwester Gregorczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – sekretarz redakcji

Redaktorzy Tematyczni

 • prof. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – zarządzanie publiczne
 • prof. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski) – metodologia nauk o zarządzaniu
 • prof. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – zachowania organizacyjne
 • prof. Rafał Mrówka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – przywództwo
 • prof. Katarzyna Piórkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • prof. Estera Piwoni-Krzeszowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – sieci, relacje
 • prof. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński) – marketing, zarządzanie marketingowe
 • prof. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – zarządzanie zasobami ludzkimi
 • prof. Agata Sudolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – innowacje, konkurencyjność
 • prof. Agnieszka Szpitter (Uniwersytet Gdański) – zarządzanie procesami, zarządzanie projektami
 • prof. Grzegorz Urbanek (Uniwersytet Łódzki) – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstwa, modele biznesu
 • prof. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki) – zarządzanie jakością, logistyka
 • prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – CSR
 • prof. Anna Wójcik-Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – zarządzanie MSP
 • prof. Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) –przedsiębiorczość
 • prof. Bernard Ziębicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – metody i koncepcje zarządzania, teoria organizacji i zarządzania