Employer Branding vs Personal Branding

Main Article Content

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Abstract

The article presents analysis of the interrelationships between the notions of "employer branding" and "personal branding". It is argued that the contemporarily observed changes in the approach to building professional career require undertaking actions both in the area of employer branding and personal branding. At the time of career surfers the concepts of employer branding and personal branding must be treated complementarily - in order to obtain competitive advantage, employers must provide opportunities to employees to build their own brands.

Article Details

How to Cite
Sidor-Rządkowska, M. (2019). Employer Branding vs Personal Branding. Organization and Management, (2 (185), 43-52. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1020
Section
Artykuły

References

Juchnowicz M. [2018], Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu - aspekty teoretyczne i realne, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 3 (49): 45-60.
Marzec J. [2010], Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnieniu i sukcesu na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 3 (6).
Oczkowska R. [2015], Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 4 (38): 185-197.
Peters T. [1997], The Brand Called You, Fast Company 10.
Rampersad H. K. [2010], Ty - marka inne niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Helion, Gliwice.
Savickas M. L. [2008], Helping people choose jobs: A history of the guidance profession, in: Athanason J. A., van Esbroeck R. (eds.), International handbook of career guidance, Springer.
Schawbel D. [2012], Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Helion, Gliwice.
Smolbik-Jęczmień A., Żarczyńska-Dobiesz A. [2017], Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 3-4.
Sullivan S. E., Arthur M. B. [2006], The evolution of boundaryless career concept. Examining physical and psychological mobility, "Journal of Vocational Behavior" : 69.
Wiktorowicz J., Warwas J. [2016], Pokolenia na rynku pracy, in: Wiktorowicz J., Warwas J., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warsaw.
Wiśniewska S. [2015]. Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Problemy. Innowacje. Projekty" 1 (35): 11-24.
Wojtaszczyk K. [2014], Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, The University of Lodz Press, Łódź.
Wojtaszczyk K., Maszewski F. [2014], Różnorodność metod w zarządzaniu marką osobistą, in: Stor M., Fornalczyk A. (eds.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo- -psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349, WUE Publishing House, Wroclaw: 454-463.
Woodruffe Ch. [2003], Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Cracow.
Woszczyk P. [2016], Różnorodny rozwój i ścieżki kariery w organizacji, in: Wiktorowicz J., Warwas J., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warsaw.
Żarczyńska-Dobiesz A [2008], Adaptacja nowego pracownia do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Cracow.