Employer branding a personal branding

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest analiza wzajemnych powiązań między pojęciami employer brandingu i personal brandingu, a także ich implikacjami dla zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach. Autorka przedstawia krótki przegląd definicji tych pojęć. Opisuje także warunki wstępne dla skutecznego wdrożenia procesów employer brandingu i personal brandingu. Druga część artykułu jest poświęcona tradycyjnemu i współczesnemu podejściu do budowania kariery zawodowej. Badane są pojęcia "zatrudnialności" i "własności kapitału kariery". W artykule przeanalizowano pięć grup pokoleniowych działających na współczesnym rynku pracy i wskazano różnice w ich podejściu do rozwoju zawodowego.Autorka udowadnia, że w dzisiejszych czasach employer branding oraz personal branding należy postrzegać komplementarnie. Siła pracodawców zależy od siły ich pracowników. Przewagę konkurencyjną mogą osiągnąć jedynie ci pracodawcy, którzy stwarzają odpowied- nie warunki rozwoju pracownikom, umożliwiając im budowanie silnych marek osobistych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sidor-Rządkowska, M. (2019). Employer branding a personal branding. Organizacja I Kierowanie, (2 (185), 43-52. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1020
Dział
Artykuły

Bibliografia

Juchnowicz M. [2018], Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu - aspekty teoretyczne i realne, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 3 (49): 45-60.
Marzec J. [2010], Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnieniu i sukcesu na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 3 (6).
Oczkowska R. [2015], Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 4 (38): 185-197.
Peters T. [1997], The Brand Called You, Fast Company 10.
Rampersad H. K. [2010], Ty - marka inne niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Helion, Gliwice.
Savickas M. L. [2008], Helping people choose jobs: A history of the guidance profession, in: Athanason J. A., van Esbroeck R. (eds.), International handbook of career guidance, Springer.
Schawbel D. [2012], Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Helion, Gliwice.
Smolbik-Jęczmień A., Żarczyńska-Dobiesz A. [2017], Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 3-4.
Sullivan S. E., Arthur M. B. [2006], The evolution of boundaryless career concept. Examining physical and psychological mobility, "Journal of Vocational Behavior" : 69.
Wiktorowicz J., Warwas J. [2016], Pokolenia na rynku pracy, in: Wiktorowicz J., Warwas J., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warsaw.
Wiśniewska S. [2015]. Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Problemy. Innowacje. Projekty" 1 (35): 11-24.
Wojtaszczyk K. [2014], Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, The University of Lodz Press, Łódź.
Wojtaszczyk K., Maszewski F. [2014], Różnorodność metod w zarządzaniu marką osobistą, in: Stor M., Fornalczyk A. (eds.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo- -psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349, WUE Publishing House, Wroclaw: 454-463.
Woodruffe Ch. [2003], Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Cracow.
Woszczyk P. [2016], Różnorodny rozwój i ścieżki kariery w organizacji, in: Wiktorowicz J., Warwas J., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warsaw.
Żarczyńska-Dobiesz A [2008], Adaptacja nowego pracownia do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Cracow.