WYZWANIA PODEJŚCIA PREWENCYJNEGO W HYBRYDOWYM ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ – KONTEKST BADANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Main Article Content

Agnieszka Misztal
Milena Drzewiecka-Dahlke
Roma Marczewska-Kuźma

Abstrakt

Ciągły rozwój, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przyczyniła się w drugiej dekadzie XXI wieku do wprowadzania licznych usprawnień elektronicznych w przemyśle, zarówno w sferze produkcyjnej, analitycznej, jak i menedżerskiej. Pandemia koronawirusa na świecie i konieczność natychmiastowego przejścia tam, gdzie to możliwe na formę zdalną pracy, pogłębiła ten trend znacząco. Także procesy zarządzania jakością wymagały wprowadzenia zmian pozwalających na sprawną analizę danych i skuteczne zapobieganie wystąpieniu niezgodności jakościowych. Celem artykułu jest omówienie wyników badań wielkopolskich przedsiębiorstw w odniesieniu do świadomości znaczenia i stopnia wykorzystania technik przetwarzania i analizy danych oraz sprawnego przepływu informacji.

Słowa kluczowe: podejście prewencyjne, zarządzanie jakością, praca hybrydowa

Kod klasyfikacji JEL: L150

Article Details

Jak cytować
Misztal, A., Drzewiecka-Dahlke, M., & Marczewska-Kuźma, R. (2022). WYZWANIA PODEJŚCIA PREWENCYJNEGO W HYBRYDOWYM ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ – KONTEKST BADANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 143–158. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4024
Dział
Artykuły