WSPÓŁPRACA MIĘDZY UNIWERSYTETAMI A PRZEMYSŁEM: SIŁA TRWAŁYCH WIĘZI

Main Article Content

Marcin Lis

Abstrakt

Partnerstwo nauki i biznesu nie może być jeszcze uznawane za regułę. Wciąż występuje wiele barier i uprzedzeń ograniczających siłę i zakres współpracy między tymi dwoma sek¬torami. Warto stale monitorować postawy i przekonania menedżerów firm i naukowców na temat wartości, które mogą być osiągane dzięki kooperacji firm i uczelni. Celem artykułu jest nakreślenie szerszego tła relacji nauka–biznes oraz przedstawienie realnych uwarunko¬wań warunkujących partnerstwo tych sektorów, zwłaszcza opierając się na badaniach zreali¬zowanych przy udziale kadry menedżerskiej przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: partnerstwo w nauce, partnerstwo w biznesie, relacja nauka-biznes
Kody klasyfikacji JEL: M10, M13, M14, 031, 032, 033, 034

Article Details

Jak cytować
Lis, M. (2021). WSPÓŁPRACA MIĘDZY UNIWERSYTETAMI A PRZEMYSŁEM: SIŁA TRWAŁYCH WIĘZI. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 39–52. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4029
Dział
Artykuły