ANALIZA BADAŃ W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ ORAZ KIERUNEK PRZYSZŁYCH BADAŃ

Main Article Content

Justyna Domanowska

Abstrakt

Prawidłowo i rzetelnie zebrane dane są podstawą dobrej analizy i poprawnego wnio¬skowania. Rosnąca liczba publikacji związanych z przedsiębiorczością rodzinną wskazuje na zapotrzebowanie na badania w tym zakresie. Przeanalizowano artykuły empiryczne opu¬blikowane w prestiżowych czasopismach z obszaru zarządzania dotyczące firm rodzinnych w latach 1988–2014. Wyciągnięto wnioski dotyczące zarówno poruszanej tematyki, jak i wyko¬rzystywanych metod oraz technik badawczych. Ostatnią część artykułu stanowią wskazówki dotyczące dalszej pracy badawczej w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej.
Słowa kluczowe: biznes rodzinny, metody badawcze, empiria, statystyka
Kody klasyfikacji JEL: L20, L21

Article Details

Jak cytować
Domanowska, J. (2021). ANALIZA BADAŃ W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ ORAZ KIERUNEK PRZYSZŁYCH BADAŃ. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 67–76. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4031
Dział
Artykuły