REPUTACJA A WARTOŚCI FIRM RODZINNYCH – W POSZUKIWANIU ZALEŻNOŚCI

Main Article Content

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Abstrakt

Firma rodzinna rozumiana jako system firma-rodzina-jednostka łączy trzy systemy wartości: wartości biznesowe, rodzinne i indywidualne. Wartości wyznawane przez właścicieli i sukcesorów firmy rodzinnej determinują model zarządzania, który powinien zapewnić jej ciągłość i długoterminowe działanie. W pracy identyfikowano wartości, jakie są najważniej¬sze w procesie budowania i zarządzania reputacją w firmach rodzinnych. Przeprowadzono badania ilościowe techniką wywiadu bezpośredniego (Paper and Pencil Interview – PAPI)) wśród właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych (300 osób) oraz ich potencjalnych sukcesorów (300 osób). Wyniki badań wskazują, że szczególne znaczenie dla budowania reputacji mają takie wartości jak spójny wizerunek, wykształcenie i wiedza, reputacja rodziny, zaufanie, dziedzictwo i trwałość, honor firmy, spójny wizerunek oraz zysk.
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, wartości, zarządzanie reputacją
Kody klasyfikacji JEL: L14, L22, L25

Article Details

Jak cytować
Szczepańska-Woszczyna, K., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2021). REPUTACJA A WARTOŚCI FIRM RODZINNYCH – W POSZUKIWANIU ZALEŻNOŚCI. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 77–92. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4032
Dział
Artykuły