Wstęp

Main Article Content

Maciej Urbaniak

Abstrakt

Oddając ostatni w tym roku numer Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, mamy nadzieję, że jego lektura zainspiruje Państwa, a zwłaszcza potencjalnych Autorów do nowych pomysłów na interesujące teksty naukowe, które będziemy mogli (po stosownych recenzjach) zamieścić na łamach naszego Czasopisma.

Article Details

Jak cytować
Urbaniak, M. (2018). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 7–10. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4051
Dział
Artykuły